M
Mauritz Verlinden @ Kunstletters
DSCN8773
Jo Michiels @ Tweebruggen
IMG 1250 druk c Michiel Devijver
Stephanie Gildemyn @ DOK - © MIchiel Devijver
Impact zaterdag2 17
Sven Boel @ Zaal Coupure - © fiencools
DSC 0001
Lien Buysens @ Hoogpoort
12891092 1057698004292529 7691695336009246885 o
Zaal Coupure
13227320 1104512979611031 8645278428170312709 o
Vorig jaar in Gdańsk @ Zaal Coupure
418119883 10159635878446179 7025250002128126421 n
mentormentor @ Zaal Coupure - © Isabel Pousset
DSCN8327
Stephanie Van de Velde @ DOK

BLANCO

Info

BLANCO is NUCLEO’s plat­form­. Het biedt een ven­ster op het werk van kun­ste­naars bij NUCLEO, met aan­dacht voor expe­ri­ment, reflec­tie, ont­moe­ting en presentatie.

Met een onder­­zoeks- en pre­sen­ta­tie­plek in één van de ate­lier­ge­bou­wen zet BLANCO in op kun­ste­naars­ini­ti­a­tief. Daarnaast treedt BLANCO ook bui­ten de muren van de ate­lier­ge­bou­wen. BLANCO zoekt naar lege zones in de stad en laat kun­ste­naars er een invul­ling aan geven. 

Zo sti­mu­leert NUCLEO kun­ste­naars om hun werk in dia­loog te bren­gen met de wereld bui­ten het atelier.

Zaal

Zaal Coupure

De BLANCO-zaal in de voor­ma­li­ge Veeartsenij is een onder­zoeks- en pre­sen­ta­tie­plek voor NUCLEO-resi­den­ten. De ruim­te wordt opge­vat als een groot tij­de­lijk ate­lier — als het ware een ver­leng­de van het eigen ate­lier. Een kun­ste­naar kan er ten­toon­stel­lin­gen, expe­ri­men­ten, proef­op­stel­lin­gen, lezin­gen of try-outs orga­ni­se­ren, met of zon­der publiek. We sti­mu­le­ren hier­mee actief het kun­ste­naars­ini­ti­a­tief, de dia­loog met de bui­ten­we­reld en samen­wer­kin­gen met kun­ste­naars en cura­to­ren van bui­ten NUCLEO.
Coupure 308, Gent

Toon agenda →
14174
Projecten

Hoogpoort

Aan de zij­ge­vel van het Gentse stad­huis han­gen enke­le voor­ma­li­ge mede­de­lings­kas­ten, die BLANCO van­af 2016 in gebruik nam. Een kun­ste­naar krijgt er de kans om een bood­schap of visu­e­le mede­de­ling aan de bevol­king te formuleren.

Zijmuur stad­huis, Hoogpoort, Gent

Toon agenda →
14597

Stadhuissteeg

In decem­ber 2021 namen we de hou­ten vitri­ne­kast­jes in de Stadhuissteeg in gebruik, die een aan­vul­ling vor­men op de vitri­ne­kas­ten in de Hoogpoort. Op onre­gel­ma­ti­ge basis krij­gen kun­ste­naars de opdracht om ze een artis­tie­ke invul­ling te geven.

Stadhuissteeg, Gent

Toon agenda →
17093

Tweebruggen

Sinds 2016 geeft BLANCO een nieu­we artis­tie­ke invul­ling aan de gevel van Hotelschool Gent in de Tweebruggenstraat. Om de 4 maan­den krijgt een kun­ste­naar de muur als canvas. 


Tweebruggenstraat, Gent

Toon agenda →
429626045 1464769654384302 6772449962695689881 n

ICC

Sinds mei 2020 geeft BLANCO een muur van het con­gres­cen­trum ICC Gent, aan de rand van het Citadelpark, als can­vas aan een kun­ste­naar. De wer­ken gaan tel­kens een dia­loog aan met de bru­ta­lis­ti­sche archi­tec­tuur en het park. 

Zijmuur ICC, Citadelpark, Gent

Toon agenda →
DSC 0112

Kunstletters

Kunstletters is het drie­maan­de­lijk­se tijd­schrift van Kunstwerkt. Onder de noe­mer Carte Blanche selec­teert BLANCO voor elke edi­tie een kun­ste­naar die aan de slag gaat met twee lege pagi­na’s in het maga­zi­ne. De kun­ste­naars wor­den gese­lec­teerd samen met de part­ners bin­nen UFO, de koe­pel van Vlaamse en Brusselse atelierorganisaties.

Toon agenda →
17589