Stadhuissteeg

In decem­ber 2021 namen we de hou­ten vitri­ne­kast­jes in de Stadhuissteeg in gebruik, die een aan­vul­ling vor­men op de vitri­ne­kas­ten in de Hoogpoort. Op onre­gel­ma­ti­ge basis krij­gen kun­ste­naars de opdracht om ze een artis­tie­ke invul­ling te geven.

Stadhuissteeg, Gent