VACATURE: administratief medewerker

We zijn op zoek naar een gedreven part-time medewerker die NUCLEO verder wil versterken, met name op het vlak van administratie, online communicatie en vastgoedbeheer.


Ik zoek een atelier !

Ben je beeldend kunstenaar, creatief ondernemer of een culturele organisatie en zoek je een atelier binnen NUCLEO?


Behoeftepeiling Werkruimte

Ben je beeldend kunstenaar? Vul onze enquête in en help ons zo een duidelijk beeld scheppen over de nood aan werkruimtes voor beeldende kunstenaars.Met kunst leegstand te lijf !

NUCLEO is voortdurend op zoek naar nieuwe gebouwen om meer kunstenaarsateliers te ontwikkelen. Een leegstaand pand met potentieel? Contacteer ons!


BLANCO

BLANCO is de noemer waaronder NUCLEO haar platformfunctie uitbouwt. Het biedt een venster op het werk van de bij NUCLEO residerende kunstenaars, met aandacht voor experiment, reflectie, ontmoeting en presentatie.