Kunstenaars en corona: een oplijsting van de steunmaatregelen in relatie tot de artistieke prakijk

Deze informatie werd samengebracht door UFO, het platform van Vlaamse atelierorganisaties, AAIR in Antwerpen, Cas-co in Leuven, De Tank in Brugge, NUCLEO in Gent en Vonk Ateliers in Hasselt/Genk met de steun van Twee-eiige Drieling.

Crisisbegeleiding voor de cultuursector

Hoe krijg je grip op deze nieuwe realiteit? Hoe herdenk en hervorm je je onderneming? Waar liggen de valkuilen en waar liggen de kansen?

Ik zoek een atelier !

Ben je beeldend kunstenaar, creatief ondernemer of een culturele organisatie en zoek je een atelier binnen NUCLEO?


Met kunst leegstand te lijf !

NUCLEO is voortdurend op zoek naar nieuwe gebouwen om meer kunstenaarsateliers te ontwikkelen. Een leegstaand pand met potentieel? Contacteer ons!


Behoeftepeiling Werkruimte

Ben je beeldend kunstenaar? Vul onze enquête in en help ons zo een duidelijk beeld scheppen over de nood aan werkruimtes voor beeldende kunstenaars.BLANCO

BLANCO is de noemer waaronder NUCLEO haar platformfunctie uitbouwt. Het biedt een venster op het werk van de bij NUCLEO residerende kunstenaars, met aandacht voor experiment, reflectie, ontmoeting en presentatie.