Kunstletters

Kunstletters is het drie­maan­de­lijk­se tijd­schrift van Kunstwerkt. Onder de noe­mer Carte Blanche selec­teert BLANCO voor elke edi­tie een kun­ste­naar die aan de slag gaat met twee lege pagi­na’s in het maga­zi­ne. De kun­ste­naars wor­den gese­lec­teerd samen met de part­ners bin­nen UFO, de koe­pel van Vlaamse en Brusselse atelierorganisaties.