ICC

Info

BLANCO zoekt naar lege zones in de stad en duikt nu en dan op met ingre­pen en loca­tie­pro­jec­ten waar­in kun­ste­naars afwis­se­lend een invul­ling geven aan een spe­ci­fie­ke plek. Zo geeft BLANCO nu ook wis­se­lend en op onre­gel­ma­ti­ge basis een muur van het con­gres­cen­trum ICC Gent, aan de rand van het cita­del­park, als can­vas aan een ande­re kunstenaar.