Kunstletters

Info

In Carte Blanche’ krijgt een kun­ste­naar vrij spel in KUNSTLETTERS, het drie­maan­de­lijks tijd­schrift van Kunstwerkt. BLANCO duikt gere­geld op met pro­jec­ten waar­in het kun­ste­naars vraagt te rea­ge­ren op een lege zone’. Deze keer vor­men 2 lege vel­len papier en een car­te blan­che het speel­veld. De kun­ste­naars wor­den gese­lec­teerd i.s.m. de part­ners bin­nen de Vlaamse koe­pel van ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties UFO: Studio Start uit Antwerpen, Cas-co uit Leuven, Level Five uit Brussel, NUCLEO uit Gent, De Tank van het Entrepot uit Brugge en Vonk uit Hasselt/​Genk.